Tiilivuoren kyläyhdistys

Tiilivuori sijaitsee Rauman koillispuolella aivan valtatie 8:n läheisyydessä.

Tiilivuoren kylää ei ole nimestään huolimatta rekisteröity kyläksi vaan se on oikeammin alue valtatien luoteispuolella ja osittain sekä Sorkkaa että Uotilaa. Kylä rajoittuu siis kaakkoispuoleltaan valtatiehen, koillisessa taas Eurajoen Lapijoen kylään. Lounaassa kylä rajoittuu Luostarinkylään ja lännessä Kaarojärveen.

Alue on vuosien saatossa muotoutunut omaksi kyläyhteisökseen. Tiilivuorella on tällä hetkellä n. 110 taloutta. Tiilivuoren kylä kuuluu lähes sataprosenttisesti kunnallisen vesi-ja viemäriverkon piiriin. Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava on vireillä kaupungin toimesta. Tiilivuorella on sijaintinsa vuoksi hyvät edellytykset saada uusia asukkaita, koska tonttimaata on vapaana.

Tiilivuoren kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 1994. Alunperin Tiilivuori kuului Kaaro-Sorkka-Haapasaari-Tiilivuori – kylätoimikuntaan, mutta se koettiin liian laajaksi alueeksi. Muutkin kylätoimikunnan alueeseen kuuluneet kylät perustivat omat yhdistyksensä vuosituhannen vaihteessa.

Kyläyhdistyksen toiminta on ollut alusta asti erittäin aktiivista.